Vejbybladet

VEJBYFÖRENINGEN

Vejbybladet

Här kommer Vejbybladet hösten 2022 med mycket intressant läsning. På sidan 2 har ni all information om hur man betalar medlemskap i Vejbyföreningen. Ni har samma information på alla mail vi skickar ut hur man betalar medlemsskapet i Vejbyföreningen. För er information så har vi i år inte delat ut några inbetalningskort.


Valborg 2023. I år firar vi Valborgsmässoafton på Vejby Udde. Mer information kommer senare.


Trevlig läsning!


- Alf Örjas, ordförande