Kontakt & styrelse

VEJBYFÖRENINGEN

Kontakt

Kontakta oss gärna om du vill vara med och skapa ett ännu trevligare Vejbystrand.

Vi behöver fler aktiva medlemmar som kan hjälpa till!

 
 
 
 
 
 

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT SAMHÄLLE SOM VI ÄR STOLTA ÖVER!

Vi fungerar ofta som remissinstans till kommunen då förändringar är på gång, och vi håller rätt bra koll på de planer som kommunen har för vår lilla ort, men vi jobbar helt ideellt och kan inte agera experter på allt. Känner du att du har något att tillföra är du mycket välkommen att kontakta oss i styrelsen. Är det något som man inte tycker fungerar bra, är det viktigt att man har realistiska  idéer om hur man kan förändra. Vi hjälps åt!

Vejbyföreningen, Italienska Ängen

Ordförande Alf Örjas 073-679 24 20

info@vejbyforeningen.se

kassor@vejbyforeningen.se


STYRELSE

Styrelse för Vejbyföreningen som valdes vid årsmötet den 5 april 2022

Alf Örjas

Ordförande

Björn Roxlin

Vice ordförande

Thor Ohlsson 

Sekreterare

Christine Lilljequist Town 

Kassör

Christina Roxlin 

Ledamot

Kjell Broström 

Ledamot

Thomas Skoog 

Ledamot

Sven-Olof Svensson 

Ledamot

Jan Lundh

Ledamot

Vakant

Ledamot

I always wondered why somebody doesn't do something about that.

Then I realized that I was that somebody.

Lily Tomlin